Publikation

skyskrapa

Detta är en publikation med en innehållsförteckning. Detta är en publikation. Detta är en publikation.

Nu startar vi UDDs Upphandlingsakut

En dator med UDDs hemsida på samt en person med en mobil

Den pågående pandemin innebär påfrestningar både för Dalarnas medborgare och för vårt regionala näringsliv. Den offentliga upphandlingen kan vara ett viktigt stöd för våra regionala SME-företag. Därför startar Upphandlingsdialog Dalarna en upphandlingsakut.