Möjligheter för dig som är politiker eller har en ledande roll

Denna folder är tänkt att ge dig svar på hur upphandling med en väl fungerande avtalsförvaltning säkrar myndighetens åtagande, sparar pengar och skapar trygghet för våra leverantörer.

Under lång tid låg fokuset i den offentliga upphandlingen på formalia och juridik. Men redan 2006 konstaterade en svensk politiker, ”När det inte längre är möjligt att bygga välfärd genom skattehöjningar återstår bara att vi upphandlar smartare”.

Idag förstår vi att den offentliga upphandlingen är ett viktigt strategiskt verktyg för samhälls- och välfärdsutveckling och för goda offentliga affärer. Väl genomförda inköp skapar stor nytta för både medborgaren, kommunen, det lokala näringslivet och i slutändan hela samhället.

Att ha kontroll på kommunens hela inköpsprocess, före, under och efter upphandlingsfasen, är en nödvändig process för att klara det offentliga uppdraget.

Författare: Upphandlingsdialog Dalarna, Karin Kaibel
Antal sidor: 9