Miljömässigt ansvarsfull upphandling

En person som sitter på en gren i ett stort träd

På politisk nivå, inom EU och nationellt i Sverige, betraktas offentlig upphandling som ett av flera möjliga verktyg för att uppnå olika mål i samhället, däribland miljömålen. Miljö är något som engagerar och berör många områden, allt ifrån övergripande områden som natur och klimat till hur tjänster utförs och vad till exempel städmaterialet innehåller. Alla kommuner och kommunala bolag behöver arbeta aktivt med miljöfrågorna och de flesta i Dalarna har också något eller några miljömål med i sina riktlinjer och upphandlingspolicys.

Att upphandla smart och med tydliga miljömål är av stor vikt för att använda medborgarnas skattemedel på ett hållbart sätt men också för vårt regionala näringsliv. Erfarenheterna visar att när vi har tydliga målsättningar och tydligt formulerade krav i upphandlingarna, så är de lokala och regionala företagen både snabbfotade och kreativa i arbetet med att, tillsammans med oss i offentlig sektor, skapa goda lösningar.

Det finns oerhört mycket material kring miljö och det kan ibland vara svårt att urskilja vad en upphandlande myndighet ska fokusera på. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram en rekommendation, En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling, som visar på nya möjligheter och idéer och som upphandlande organisationer i kommunerna och deras bolag kan ha som stöd och inspiration i sitt arbete. I den har också lagt till många lästips som vi hoppas skall underlätta arbetet med att hitta ytterligare information kring olika ämnen med koppling till miljöfrågorna.

 Här kan du ladda ner En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling.

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionens arbete med miljömässigt ansvarfull upphandling
Miljömässigt ansvarsfull upphandling – Upphandlingscenter (upphandlingscenterfbr.se)

Manual för upphandling av byggentreprenader i trä

Under våren 2021 har Colligio AB på uppdrag av Byggdialog Dalarna tagit fram en manual kring upphandling av byggentreprenader. Manualen har remitterats till både beställare och leverantörer. Manualen presenterades också under ett rådslag i april, som genomfördes i samverkan med Upphandlingsdialog Dalarna. På rådslaget kom ytterligare synpunkter in. Manualen ska ses som ett bibliotek med förslag på kravtexter. Det är upp sedan upp till var och en som använder manualen att välja vilka kravtexter man vill använda, samt ändra kravtexterna om man inte anser att manualens ursprungstexter är lämpliga eller adekvata.

Här kan du läsa och ladda ner Manual för upphandling av byggentreprenader i trä, pdf.

Verktyg upphandling byggande i trä-2021-05-31.xlsx, laddas ner till din dator

Exempel

AF-del – AMA AF 10 Konsult – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

AF-del – AMA AF 12 – Totalentreprenad – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

AF-del – AMA AF 12 – Utförandeentreprenad – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

Upphandling i byggsektorn

Förstudie om krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material:
Krav på användande av produkter och material, förstudie, pdf.

Förslag på krav kan som kan ställas vid upphandling av ny- och ombyggnation samt vid renoveringar, med syfte att återbruka, (återanvända) material och produkter i möjligaste mån:
Förslag på krav som med syfte att återbruka material och produkter i möjligaste mån, pdf.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.