Marknadsrapporter Dalarna 2021-2022

Tabell med siffror

Vill du veta hur det upphandlas i Dalarna? Hur många upphandlingar som faktiskt genomförs och hur många avbryts? Här hittar du statistik från Dalarnas upphandlande enheter från 2021 och 2022.

Marknadsrapport Dalarna endast upphandlingar 2021 – Upphandlingsdialog Dalarna

Marknadsrapport Dalarna 2022, endast upphandlingar – Upphandlingsdialog Dalarna