Marknadsrapport Dalarna endast upphandlingar 2021

Här kan du se antal överprövade upphandlingar, antal budgivare, avbrutna upphandlingar med mera från Dalarnas upphandlande enheter.

Marknadsrapport Dalarna 2021, endast upphandlingar, Excell-fil