Leverantörstrohet och avtals- och fakturakontroll

Upphandlingsdialog Dalarna har valt ut Älvdalens kommun för att få en analys av leverantörstrohet och en fakturagranskning.

Upphandlingsdialog Dalarna har valt ut Älvdalens kommun för att få en analys av leverantörstrohet och en fakturagranskning.

Fakta om upphandlingar i Älvdalen:

  • Älvdalen köper/avropar varje år varor, tjänster och byggentreprenader för ca 260 miljoner kronor.
  • Älvdalen har drygt 7 000 innevånare och ca 30 chefer i förvaltningarna. Älvdalens upphandlingsfunktion finns i Mora.
  • Direktupphandlingarna genomför kommunen själv med visst stöd och man handhar också hyresfakturor.
  • Till viss del upphandlar man även entreprenad. Inköpscentralen i Mora har en ny och utbytt upphandlargrupp som skapat rutiner och mallar, bytt system och avtalsdatabas under den senaste tiden.

Fakta om uppdraget:

Uppdraget gäller två uppföljningsaktiviteter, dels leverantörstrohet, dels uppföljning av avtals- och fakturakontroll.
1. Hur stor andel av kommunens totala inköp som köps inom och utanför avtal, vad informationen kan användas till och förslag på aktiviteter utifrån gjord analys.

2. Hur leverantörer fakturerar i förhållande till ingånget avtal och vilka brister som kan ses i genomgånget avtal och beställningar.

Företaget Avtalsförvaltning AB har genomfört arbetet och skrivit rapporten som du kan läsa här:

Rapport Leverantörstrohet och avtals- och fakturakontroll

Bilaga 1 Leverantörer utan avtal

Bilaga 2 Leverantörer med avtal

Bilaga 3 Leverantörer antal faktura ej-e-faktura

Bilaga 4 Leverantörer antal faktura, Topp 30