Kartläggning av dalakommunernas upphandlingsorganisation

Hur ser kommunernas upphandlingsorganisationer ut? Hur många upphandlare finns det? Vilka policyer har de?

Uppgifterna har samlats in från kommunerna genom intervjuer, e-postförfrågan med kommunernas upphandlare och deras webbplatser. Kommunernas affärsvärden har hämtats från Dagens samhälle Insikt och bolagens affärsvärden har samlats in av Doublecheck.

Författare: Doublecheck
Publicerad: 20190409