Kartläggning av dalakommunernas och de större kommunala bolagens upphandlingar med mera

Denna rapport redovisar koncernstruktur, upphandlingsorganisation, annonseringskanaler för upphandlingar, om upphandlingspolicy finns, samt affärsvärden för Dalarnas 15 kommuner och de 43 större kommunala bolagen i Dalarna, i huvudsak fastighets-och energibolag.

Denna rapport redovisar koncernstruktur, upphandlingsorganisation, annonseringskanaler för upphandlingar, om upphandlingspolicy finns, samt affärsvärden för Dalarnas 15 kommuner och de 43 större kommunala bolagen i Dalarna, i huvudsak fastighets-och energibolag. Åtta av de tillfrågade bolagen har inte besvarat begäran att få ta del av de allmänna handlingar som reskontra utgör. De uppgifter som har lämnats av bolagen redovisas i rapporten. I den mån någon uppgift saknas, har denna uppgift inte lämnats ut av tillfrågad organisation. Där så har varit möjligt, redovisas jämförande affärsvärden för år 2018.

Författare: Doublecheck AB
den 7 oktober 2020.

Antal sidor: 33