Kartläggning av dalakommunernas och de större kommunala bolagens upphandlingar med mera

Den offentliga marknaden i Dalarna omfattar 99 upphandlande organisationer: Tre statliga myndigheter, Region Dalarna, 15 kommuner, fyra regionägda bolag och tre stiftelser, 70 kommunägda bolag, en stiftelse och två kommunalförbund.

Den offentliga marknaden i Dalarna omfattar 99 upphandlande organisationer:
Tre statliga myndigheter, Region Dalarna, 15 kommuner, fyra regionägda bolag och tre stiftelser, 70 kommunägda bolag, en stiftelse och två kommunalförbund.

Affärsvärdet, alltså de inköp dessa offentliga upphandlande myndigheter och enheter genomför, uppgår till mer än 15,1 miljarder kronor för år 2020.

I denna beräkning har inte Trafikverkets upphandlingar tagits med eftersom det inte skulle ge en rättvisande bild av den offentliga marknaden i Dalarna genom att verket ensamt upphandlar för ca 45 miljarder kronor med leveransorter över hela Sverige. Vidare ingår inte stiftelser, kommunalförbund, av Region Dalarna ägda bolag samt 29 bolag som inte omfattats av analysen och de nio bolag som inte besvarat begäran om att ta del av reskontran. Det faktiska affärsvärdet är därför högre än vad som redovisas i denna rapport.