Innovation och innovationsupphandling

En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder ”att förnya”. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid.

Förstudien är faktabaserad men ingen forskarrapport. Slutsatser och åsikter bygger på intervjuer, enkäter och författarens egna erfarenheter.

Någon håller upp en skylt med texten INNOVATION

Författare: Dan Nygren
Sidor: 22