För upphandlare!

En hög med stålprodukter som går att återvinna

Nu presenterar vi en färsk exempelsamling kring krav på återvunnet material samt tips och råd kring miljökrav. Exemplen är resultat av ett pågående arbete inom Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen.

Projektet Återbruk i den offentliga affären som bedrivits på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, UhC har satt ihop denna exempelsamling som vi hoppas kan inspirera andra i sina upphandlingar.

Exempelsamlingen baseras på vad upphandlarna själva angett att de skrivit. Det kan finnas fler återbruks-krav på UhC som ej är med i denna exempelsamling samt många andra miljökrav som inte tagits upp här. Detta är utvalda utdrag ur upphandlingsdokument, ofta förkortade. Ibland finns också upphandlarens kommentar om hur upphandlingen gick.

Vill du läsa mer om själva projektet kan du läsa vår artikel här.