För upphandlare!

En hög med stålprodukter som går att återvinna

Nu presenterar vi en färsk exempelsamling kring krav på återvunnet material samt tips och råd kring miljökrav. Exemplen är resultat av ett pågående arbete inom Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen. Projektet Återbruk i den offentliga affären som bedrivits på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, UhC har satt ihop denna exempelsamling som vi hoppas kan inspirera andra i […]