Dalarnas inköp för 2019 i siffror

Dalarnas kommuner, landsting och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp för drygt 40 miljarder kronor under år 2019, vilket är en ökning med drygt 9 miljarder kronor jämfört med år 2018.
Två händer som skakar hand

Dalarnas kommuner, landsting och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp för drygt 40 miljarder kronor under år 2019, vilket är en ökning med drygt 9 miljarder kronor jämfört med år 2018, i huvudsak relaterad till att Trafikverkets ökade sina inköp. Största enskilda köparen är Trafikverket som svarar för ca 74 procent av den totala volymen, eller 99 procent av de statliga köpen i länet.

Det totala marknadsvärdet för den offentliga marknaden, som utgörs av statliga myndigheter, kommuner och landsting, uppgick år 2019 till 934,62 miljarder kronor. Antalet annonserade upphandlingar enligt upphandlingslagarna under år 2018 (senast kända siffran) uppgick till 18 522 st1. och varje annonserad upphandling hade i genomsnitt 4,3 anbud. Högst andel anbudsgivare hade fritids-, kultur- och sporttjänster (CPV-kod 92) med i genomsnitt 9,4 anbudsgivare per annonserad upphandling. Antalet annonserade upphandlingar med leveransort i Dalarnas län uppgick till 639 st., vilket motsvarar 3 procent av de annonserade upphandlingarna under år 2018.

Rapport Offentliga marknaden i Dalarna 2019