Dalamodeller för strategisk upphandling

Flera omslag som visar de Dalamodeller som UDD producerat.

En viktig insats inom UDD är att jobba med metodutveckling som sammanfattar slutsatser kring olika områden. Vi har till exempel tagit fram dalamodeller inom Tidig Dialog, Direktupphandling, Miljömässigt och Socialt ansvarsfull upphandling. Här kan du läsa och ladda ner våra Dalamodeller

För upphandlare!

En hög med stålprodukter som går att återvinna

Nu presenterar vi en färsk exempelsamling kring krav på återvunnet material samt tips och råd kring miljökrav. Exemplen är resultat av ett pågående arbete inom Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen. Projektet Återbruk i den offentliga affären som bedrivits på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, UhC har satt ihop denna exempelsamling som vi hoppas kan inspirera andra i […]

Lär dig mer

Ett glatt gäng kollegor som står upp

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan hjälpa dig i ditt arbete med upphandling. Du hittar även användbara publikationer. Myndigheter, organisationer Nationella UpphandlingsstrateginUtvecklingsarbetena och Dalamodellerna som Upphandlingsdialog Dalarna jobbar utifrån kommer från den Nationella Upphandlingsstrategins mål:5: Upphandling som främjar innovationer6: En miljömässig upphandling 7: Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. […]

Anbudskurs och individuellt stöd

En dator med UDDs hemsida på samt en person med en mobil

Upphandlingsdialog Dalarna stöttar leverantörer. Stöd för dig som är företagare i Dalarna Just nu har vi inget aktuellt erbjudande. Anbudskurser Ingen aktuell kurs för tillfället. Länkar Utlysningar | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Stöd och åtgärder i Dalarna. Länkar till lokala aktörer, kommuner och myndigheter.Verksamt.se i Dalarna Industriellt Utvecklings Center Dalarna (IUC) Stöd inom utveckling, förbättringsarbete eller […]

Tröskelvärden och svensk gräns för direktupphandling

Två kvinnor och en man som jobbar

EU´s direktiv är en grundläggande lag. Utöver det kan varje land och enskilda myndigheter ha egna bestämmelser. I Sverige finns exempelvis möjlighet till direktupphandling. Här nedan hittar du en länk till EU´s aktuella tröskelvärden Direktupphandling Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det gör direktupphandling till en enkel process utan krav […]