Våga fråga-upphandlingsstöd gav ökat självförtroende

Nicklas Engerfelt, delägare på Borlänge bil- och byggnadsglas, hoppade på erbjudandet om Upphandlingsstöd. Ett beslut som han inte ångrar. Foto: Borlänge bil- och byggnadsglas.
Foto Nicklas Engerfelt, delägare på Borlänge bil- och byggnadsglas,

Den pågående coronapandemin har inneburit allvarliga påfrestningar för Dalarnas näringsliv. Därför startade Upphandlingsdialog Dalarna en upphandlingsakut, med gratis utbildning och rådgivning, kring affärer med offentlig sektor.

En av de som hoppat på erbjudandet är Nicklas Engerfelt, delägare på Borlänge bil- och byggnadsglas. Ett beslut som gett honom både kunskap och mod, och som han inte ångrar.

­– Tidigare har jag funderat på flera offentliga upphandlingar. Det är lite okänd mark och jag har inte känt mig säker på villkoren eller bedömningen. Istället för att ta kontakt och diskutera innan upphandlingen så har jag valt att inte delta. Det kan jag ångra idag.

Niclas Engerfelt är delägare på Borlänge bil- och byggnadsglas. Ett företag med 20 anställda och Dalarna som marknad. Han beskriver företaget som ett klassiskt glasmästeri som jobbar med allt från reparationer till nyglas och bilglas. De arbetar både med privatpersoner, större byggbolag och så finns det de offentliga kunderna.

– Många gånger agerar vi som underleverantör till större arbeten, men vi har också avtal själva med Borlänge kommun och Tunabyggen. Upphandlingar som vi vunnit vid två tillfällen.

Samtidigt menar Niclas att de offentliga uppdragen kunde vara fler.

– Tittar vi på offentliga lokaler generellt så är det många som börjar bli slitna och behöver rustas upp, så det är så klart en intressant marknad för oss.

Intressant, men inte lätt. Nicklas berättar att framförallt prissättningen vid glasjobb är lite speciell och det gör att det kan vara svårt att få till rätt förutsättningar i upphandlingarna. Därför har företaget många gånger valt att inte delta i upphandlingsprocessen. När Upphandlingsdialog Dalarna nu i coronatider erbjöd både gratis webbutbildning och konsultation, tog Niclas chansen att lära sig mer.

– Jag tycker att utbildningen var väl avvägd, inte för lång och krävande, samtidigt blev det en ögonöppnare. Att man faktiskt kan vara med och påverka förutsättningarna kring upphandlingen. Att man kan ställa frågor och komma med feedback på sådant som den upphandlande organisationen inte tänkt på, det är något som jag verkligen tar med mig från utbildningen.

Niclas lyfter också fram nyttan med att utbildningen var så handgriplig och att det individuella stödet var ett viktigt bollplank.

– Jag skulle säga att det här stödet har gjort mig tryggare och modigare. Nu känns det inte lika främmande att ta kontakt och vara delaktig i de upphandlingar som kommer ut.

Om Upphandlingsdialog Dalarnas upphandlingsakut
Stöd för dig som är företagare i Dalarna. Via DoubleCheck AB, erbjuder vi en digital introduktion till den offentliga marknaden. Hur den fungerar och hur du som leverantör kan hitta den offentliga affären. I anslutning till det erbjuder vi även rådgivning och stöd. Det kan gälla juridisk hjälp såväl som annan stöttning när det gäller att leverera till offentliga affärer. Vi bjuder på den digitala introduktionen plus upp till fem timmars rådgivning helt utan kostnad. 

[Pressmeddelande Länsstyrelsen i Dalarnas län den 14 oktober 2020]