Utvärdering av våra affärsträffar

Doublecheck AB antogs i april 2018 som leverantör till uppdraget Ledare till seminarier för lärande. Uppdraget innebar att Doublecheck skulle planera och genomföra 18 stycken så kallade lärseminarier i offentlig upphandling som riktade sig till små och medelstora företag inom Dalarnas län.

I uppdraget ingick även ett individuellt stöd i upp till fem timmar för dem som deltagit i lärseminarierna. Syftet med uppdraget var att skapa ett ökat intresse för den offentliga affären för att därigenom få fler lokala företag att delta i dalakommunernas upphandlingar.

Uppdraget genomfördes som halvdagsseminarier vilka benämndes affärsträffar för att tydligare betona och fokusera på affärsmöjligheterna med offentliga köpare i stället för regelverket i offentlig upphandling. Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) svarade för att planera affärsträffarna, såväl tidsmässigt som geografiskt, och svarade även för kontakter med respektive kommuns näringslivs- och upphandlingsavdelningar.