Upphandlingsdialog Dalarna – en viktig del av länets tillväxt

Vårt projekt Upphandlingsdialog Dalarna, finansieras delvis av Tillväxtverket. Det innebär att vi ska ha en extern utvärderare kopplat till projektet. Upphandlingsdialog Dalarna har upphandlat Skandinavisk Samhällsanalys som utvärderare.

Vårt projekt Upphandlingsdialog Dalarna, finansieras delvis av Tillväxtverket. Det innebär att vi ska ha en extern utvärderare kopplat till projektet. Upphandlingsdialog Dalarna har upphandlat Skandinavisk Samhällsanalys som utvärderare.

I filmen får du höra Torbjörn Skarin från Skandinavisk Samhällsanalys, berätta om hur projektet gått hittills.

En sammanfattning av filmen följer i listan nedan:

  • Syftet med projektet har bland annat vara att utveckla samordningen med aktörerna företagen och offentliga aktörer.
  • Projektet har inneburit ökad kunskap och förståelse hos företagare och offentlig sektor.
  • Ökad tillgång till information om hur offentlig upphandling fungerar.
  • Projektet är en viktig pusselbit i att skapa tillväxt och bidra till regional tillväxt.