Upphandling i pandemins fotspår

Eva Cooper är regionchef på Företagarna Dalarna. På vår blogg berättar hon hur pandemin påverkar dem och att det även finns positiva effekter i pandemins spår.
Foto Eva cooper

Befinner vi oss i början, mitten eller i slutet av pandemin? Det är förstås svårt att sia om men några lärdomar har vi i alla fall hunnit göra kring offentliga inköp. Den första mer panikartade inköpsfasen har i vart fall passerats och vi är inne i något mer ”nytt normalt” tillstånd. I början av pandemin testades det offentligas beredskap och belyste många aspekter, inte minst vikten av att ha en inköpsorganisation som fungerar även när det är bråttom. Den icke befintliga lagerhållningen av nödvändig sjukvårdsutrustning och avsaknad av en gemensam inköpssamordning var två viktiga faktorer som bidrog till stor frustration. Även i leverantörsleden blev det stökigt då många leveranskedjor bröts på grund av länder började agera protektionistiskt och begränsade vad som fick lämna det egna landet. 

Det är förstås en utmaning för upphandlare att hedra upphandlande avtal när varor inte går att leverera, men här hände någonting. Ur krisen har vi sett många positiva exempel där beställare och leverantörer har arbetat fram lösningar tillsammans. Vi har även noterat många exempel där näringslivet erbjudit sig att bidra med allt från lunchboxar till skyddsmaterial.

Företagarna har länge belyst vikten av just dialog och samarbete och det känns som att pandemin, om det överhuvudtaget finns några positiva sidor, i vart fall bidragit till att beställare och leverantörer i större utsträckning arbetat tillsammans mot ett och samma mål. Det offentliga har även ett ansvar att inte tappa för mycket fart i de offentliga inköpen utan snarare skala upp dessa för att på så sätt hjälpa leverantörer att överleva pandemin. Framgångsfaktorn är därför att vi tillsammans – med våra olika roller – tar oss igenom pandemin och på andra sidan nås av en väl fungerande inköpsorganisation, en attraktiv offentlig marknad och av leverantörer som ser chansen att bidra till en god offentlig affär.

Eva Cooper, regionchef, Företagarna Dalarna