Förstudie: Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material.

Den linjära ekonomins uthållighet förutsätter att vi har en oändlig mängd naturresurser att ta av, samt att jorden som system kan hantera alla utsläpp av miljöfarliga ämnen vår produktion och konsumtion orsakar. Vi har länge vetat att så inte är fallet.

Det pågår mycket forskning och ett antal pilotprojekt inom cirkulära flöden i byggindustrin, dels vad gäller återbruk och återvinning av bygg- och rivningsmaterial, dels i själva byggfasen där man tittar på modulärt byggande, digital och spårbar information om byggmaterial med mera.