UDD 3.0, Utveckling av den offentliga affären

Härliga nyheter! I januari börjar vår resa mot en ny period, UDD 3.0, Utveckling av den offentliga affären. Denna period, 2021-2022, har vi åter fokus på den Nationella upphandlingsstrategin
God jul

Härliga nyheter! I januari börjar vår resa mot en ny period, UDD 3.0, Utveckling av den offentliga affären. Denna period, 2021-2022, har vi åter fokus på den Nationella upphandlingsstrategin och naturligtvis ingår också en stor satsning för att öka intresset och möjligheten för våra företagare att delta i den offentliga affären.

Vi tackar för i år och önskar er En god jul och Ett gott nytt år!

Vi kommer att arbeta med sex olika arbetspaket, AP1-AP6 i UDD 3.0

AP 1:Upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
MÅL: Att alla kommuner i Dalarna förstår hur offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för en god affär.

AP 2: Effektiva offentliga inköp.
MÅL: Att Dalarnas kommuner har bättre kontroll och hållbarhetskompetens över sina inköp.

AP 3: En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
MÅL: Ökad mångfald av leverantörer och fler som deltar i upphandlingsprocessen.

AP 4: En rättssäker offentlig upphandling.
MÅL: Ökad tillit till den offentliga upphandlingsprocessen från Dalarnas företag.

AP 5: Att upphandlande myndigheter och leverantörer får ökad förståelse för den offentliga upphandlingens strategiska värde.
MÅL: Spridning och ökat bruk av tidigare dalamodeller till kommuner i Dalarna.

AP 6: Exitstrategi.
MÅL: En plan för att fortsätta UDDs verksamhet hos en eller flera regionala aktörer i Dalarna.

Kontakta oss gärna för mer information!