UDD 3.0. Nu kör vi!

Du kan vara med och påverka framtida satsningar! Den 15 april håller vi ett digitalt rådslag via SKYPE. Vi tar fram gemensamma lärdomar, tar med oss det som var bra och siktar på framtiden.
En dator med UDDs hemsida på samt en person med en mobil

Under UDD 2.0 höll vi ett högt tempo, producerade utbildningar, seminarier, rekommendationer och mycket annat. Vi fick stor nationell uppmärksamhet när vi drog igång Upphandlingsakuten och Upphandlingslotsen. Nu ser vi tillbaka, drar slutsatser och lär oss av det vi gjorde och siktar framåt i UDD 3.0.

Vi vill höja tempot ännu mer, jobba bredare, närmare politiker, beslutsfattare, upphandlare, miljöstrateger, näringslivsutvecklare, leverantörer, brukare och medborgare.

Vi har en målsättning, vi har fått resurser, så var med oss och diskutera hur vi på två år skall nå ännu längre än under de förra tre åren!

När: Digitalt rådslag via SKYPE torsdagen den 15 april kl. 13.00-15.30

Program: Dagen inleds med korta föredrag av några i arbets- och styrgrupp för UDD och avslutas med en workshop, där vi ser fram emot din medverkan.

Anmälan senast den 12 april till projektledare Kerstin Angberg-Morgården, 072-227 60 67,
kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!