Nu tar vi nästa steg

Nu står det klart att projektet, under ledning av Länsstyrelsen Dalarna, upphör den sista februari. Osäkerheten har varit stor kring fortsättningen. Vid UDDs välbesökta jubileumskonferens i Tällberg den 16-17 februari klarnade det.
personer i rad på en scen

Efter tio år läggs projektet Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) ned den sista februari. Nu tar vi nästa steg, parterna bakom satsningen är överens om arbetet ska leva vidare.

Nu står det klart att projektet, under ledning av Länsstyrelsen Dalarna, upphör den sista februari. Osäkerheten har varit stor kring fortsättningen. Vid UDDs välbesökta jubileumskonferens i Tällberg den 16-17 februari klarnade det.

– Från och med maj 2023 kommer arbetet att leva vidare med stöd från Dalarnas kommunförbund, Region Dalarna och länsstyrelsen, säger Kerstin Angberg- Morgården, processledare för UDD. Och ansvaret flyttas till Dalarnas upphandlingsnätverk, som består av upphandlingsansvariga i Dalarnas kommuner regionen och länsstyrelsen.

 – Uppdraget är fastslaget men det direkta innehållet är inte spikat och inte heller vilken organisation som blir huvudman, säger Kerstin Angberg-Morgården.

Samverkansformen Upphandlingsdialog Dalarna med de olika organisationerna som ingått är helt unik i landet och vi har under drygt 10 år etablerat ett förtroende hos så väl företagen som de upphandlande myndigheterna. Bara under de senaste fyra åren har vi vidareutbildat 2000 tjänstepersoner och politiker, cirka 500 företagare har deltagit i anbudskurser och ett 80-tal har fått individuellt stöd. Flera Dalamodeller har tagits fram, exempelvis kring direktupphandling, tidig dialog, miljö- och sociala krav i upphandlingar.

Vårt huvudsakliga syfte har alltid varit att göra den offentliga affären enklare och tydligare, och på senare år; också öka förståelsen kring den offentliga upphandlingens strategiska möjligheter för att nå samhälleliga mål. I Dalarna har vi kloka beslutsfattare som har förstått att samverkan inom den offentliga upphandlingen är del av lösningen för regional utveckling.