Maria tog hjälp av oss och vann!

-För det första, det är ju fantastiskt med 5 timmar individuell rådgivning, kostnadsfritt, i något som kan kännas svårt, byråkratiskt och krångligt. Maria Hansson tog hjälp av vårt individuella stöd och fick uppdraget som fotograf tack vare det.
En kvinna som står bland grönskande träd och blommor

-För det första, det är ju fantastiskt med 5 timmar individuell rådgivning, kostnadsfritt, i något som kan kännas svårt, byråkratiskt och krångligt. Maria Hansson tog hjälp av vårt individuella stöd och fick uppdraget som fotograf tack vare det.

Maria var med när näringslivsenheterna i flera Dala-kommuner, ordnade en ”Tidig dialog” inför upphandlingen av fotograftjänster i regionen.

Evylina Hanser på Säters kommun har intervjuat henne:

Hur upplevde du det? Hade du tidigare erfarenhet av offentlig upphandling?

-Det var bra, jag har varit med om en upphandling förut men aldrig en dialog inför.
Här gick vi dels igenom det nuvarande avtalet och fick lämna synpunkter på det och hur det nya underlaget skulle kunna utformas för att fler lokala/regionala leverantörer skulle ha en möjlighet att lämna anbud. Och kanske den största vinsten; information om Upphandlingsdialog Dalarna och den möjlighet till stöd i upphandling för leverantörer som man kan få där. Något jag nappade på inför en annan upphandling.

Upphandlingsdialog Dalarna erbjuder via EPIS och Karin Kaipel upp till fem timmar gratis rådgivning Anbudskurs och individuellt stöd – Upphandlingsdialogdalarna.

Med tillstånd har vi här citerat delar av artikeln som Evylina Hanser skrivit för Säter.se. Fotograf Jonas Lindgren.
Läs hela artikeln om Maria på Sater.se