Manual för upphandling av byggentreprenader i trä

Under våren 2021 har Colligio AB på uppdrag av Byggdialog Dalarna tagit fram en manual kring upphandling av byggentreprenader.

Manualen har remitterats till både beställare och leverantörer. Manualen presenterades också under ett rådslag i april, som genomfördes i samverkan med Upphandlingsdialog Dalarna. På rådslaget kom ytterligare synpunkter in. Manualen ska ses som ett bibliotek med förslag på kravtexter. Det är upp sedan upp till var och en som använder manualen att välja vilka kravtexter man vill använda, samt ändra kravtexterna om man inte anser att manualens ursprungstexter är lämpliga eller adekvata.

Manual för upphandling av byggentreprenader i trä, pdf