Köparmaktindex™ visar stora brister i jämställdhet

Offentliga affärer för 266 miljarder kronor görs med företag som inte har någon kvinna i styrelsen. Den visar också att endast 13,2 procent av affärerna görs med företag som har en jämställd styrelse.
Två ägg med symbol ritadeför man och kvinna

Offentliga affärer för 266 miljarder kronor görs med företag som inte har någon kvinna i styrelsen. Den visar också att endast 13,2 procent av affärerna görs med företag som har en jämställd styrelse. Det är några fakta från PublicInsights rapport ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet”.

I rapporten ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet” har PublicInsight analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten har jämförts med de bolag som är leverantörer till kommuner, regioner och myndigheter. Resultaten visar bland annat att det inte finns en enda kvinna i styrelsen hos 43 procent av de offentliga leverantörerna. Samtidigt utgör bolag med en man som vd, 75 procent av de bolag som gör offentliga affärer, med ett inköpsvärde om 365 miljarder kronor.

– Motsvarande inköpsvolym från aktiebolag som leds av en kvinna som vd är 121 miljarder kronor, säger Fredrik Tamm, från PublicInsight.

Köparmaktindex™ visar stora brister i jämställdhet – Artikel på PublicInsight

Fördelningen av offentlig sektors affärer, pdf presentation