Jubileumskonferens Upphandlingsdialog Dalarna, UDD

Det är inte många som har varit på en jubileumskonferens. Det kunde snabbt konstateras med handuppräckning på Klockargården. Moderator Jenny Engström fick två uppsträckta händer av de drygt 80 deltagarna.
många människor samlade vid en scen.

Det är inte många som har varit på en jubileumskonferens. Det kunde snabbt konstateras med handuppräckning på Klockargården. Moderator Jenny Engström fick två uppsträckta händer av de drygt 80 deltagarna.

Många människor som sitter på stolar nedanför en scen.
Moderator Jenny Engström höll ihop programmet för de två intensiva jubileumsdagarna.

Den16–17 februari firade UDD att projektet efter 10 år, nu övergår till en fast organisation. En sprakande tillställning där den ena ”Upphandlingsgullisen” efter den andra avlöste varandra på scenen. Ja, för den benämningen fastnade, när någon av de närvarande råkade kasta ur sig det nyss uppfunna ordet. Men det var även många visdomsord som förmedlades.

Drygt 20 miljarder kronor omsätts i den offentliga upphandlingen i Dalarna och drygt 800 miljarder i hela Sverige. UDD har genom åren kompetensutvecklat 1500 företagare, politiker och tjänstemän. Genomfört 40 anbudskurser med 400 deltagare och 70 företagare har fått individuellt stöd. Helena Höij, Landshövding i Dalarnas län invigde jubileumskonferensen för UDD.

Två kvinnor
Projektledare Kerstin Angberg Morgården samt Landshövding Helena Höij.

Helena Höij lämnade därefter över ordet till Kerstin Angberg Morgården, projektledare för UDD och Mari Jonsson som suttit i UDDs styrgrupp. Med en kort inblick i UDDs framgångar och arbetet dit inleddes sedan den två dagar långa jubileumskonferensen.

Helena Höij, Landshövding i Dalarnas län, Mari Jonsson, UDDs styrgrupp, Anders Karlin, Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, Annika Varghans Länsstyrelsen Dalarna, Johnny Gahnshag, Region Dalarna och ryggen på Gunnar Lyckhage, UDD.

Generaldirektören för Upphandlingsmyndigheten Inger Ek fanns på plats och har följt UDDs arbete genom åren. Från scenen berättade hon bland annat om strategisk upphandling och samverkan för regional utveckling och tillväxt, något som även avspeglas i UDDs arbete. Inger Ek framhöll det unika med UDD och det arbete som uträttats genom UDD.

  • 3,9 % av Dalarnas upphandlingar överprövades, motsvarande siffra i riket är 6,1 %.
  • 3,85 genomsnittligt anbud per upphandling, i riket 5,25.
  • 51% avsåg ramavtal, i riket 31,4 %.

Ett axplock ur programmet

Det var många som avlöste varandra på scenen och berättade om det goda arbetet som görs i länet. Från Upphandlingscenter region Falun Borlänge berättade Karolina Gistö och Maria Fridholm om olika samhällsintressen vid upphandling.

Maria Fridholm och Karolina Gistö bjöd även på en kortfilm om Upphandlingscenters arbete.

-Tillsammans kan vi se möjligheter och vara ett Dalarna som inte bara är påverkad av vad som händer i omvärlden, utan även är med och påverkar världen till det bättre!
Inom de sju kommunerna i Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen har 96 upphandlingar haft sysselsättningskrav under 2022. Genom reserverade upphandlingar för sociala företag har UHC fått 18 personer att delta i arbetslivet. UHC har även stort fokus på miljömässig hållbarhet. Innovativa lösningar kan ge avfallsförebyggande upphandling.
Till exempel kan du som gör upphandlingskraven kravställa:

  • lång hållbarhet
  • ekologiska produkter
  • återvunnen polyester
  • återbruk av varor, materiel.

-Miljökrav är ett självklart val var rubriken, men egentligen har vi inget val utan vi måste ta hänsyn till jorden om vi vill överleva sa Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen. Hon berättade om sitt arbete med att utveckla miljö- och återbrukskrav på Upphandlingscenter Falun Borlängeregionen, UHC. De ställer nu miljökrav i princip i alla sina upphandlingar. Annika tipsade även om Addas webbutbildning om hållbar upphandling som UDD erbjuder gratis via upphandlingsdialogdalarna.se.

Det är många som bidragit med sin kompetens i UDD: Torbjörn Skarin, extern utvärderare av UDD, Mathias Sylvan Upphandling AB, Per Kyhle Colligio AB, Jenny Engström Moderator, Fredrik Tamm Public Insight AB, Karin Kaibel Avtalsförvaltning AB, Björn Brandell EPIS AB.

Mathias Sylvan har vid ett flertal tillfällen haft utbildningar inom LOU för UDD.
-Ett gott råd är att närmare studera vilka tjänster som ingår i bilaga 2 till LOU vilka får direktupphandlas upp till 7,8 miljoner kronor. Ett exempel är festarrangemang. Det är alltså möjligt att direktupphandla julfesten upp till 7,8 miljoner kronor.

Gunnar Lyckhage, veteran inom branschen och UDD återgav ett samarbete med Norge som gett oss inspiration och mod att föra fram Tidig dialog. Redan 2011 startade våra kollegor i Norge ett program med Tidig dialog i upphandling. Två år senare, 2016 bjöd vårt gemensamma projekt Scandinavian Heartland in Norge och Görel Horrigmoe till Arlanda. 72 slides och några timmar senare var vi sålda, Tidig dialog var viktigt i upphandling. Ringarna på vattnet spreds, och nu är det snarare regel än undantag med Tidig dialog. 2018 gav UDD ut sin Dalamodell för Tidig dialog. Slutsatsen för Tidig dialog är att det ”ger innovation”.

Pirjo Gustafsson från LRF berättade om hur UDD har förenklat och utvecklat livsmedelsupphandlingarna i länet. Det har även inspirerat till att upphandla lokala råvaror.
Mora och Vansbro är bland toppen i landet med att upphandla 74% svenska livsmedel.
Det är inte dåligt, med tanke på att 78% anses möjligt utifrån det vi producerar i landet.

Citat från paneldebatten

Fredrik Jarl, Gagnefs kommun, Mikael Selander, länsstyrelsen, Jonny Ghanshag, Region Dalarna, Leif Pettersson, Ludvika kommun och Mats Nilsson Säters kommun.

Mikael Selander Länsstyrelsen:
20 miljarder i Dalarna upphandlas, det är lika mycket som Sverige exporterar till Kanada och Australien. Vi behöver UDD för att förändra vår konsumtion.

Fredrik Jarl Gagnefs kommun:
Vi har ett uppdrag, var UDD ska landa 2024. Beslöt att finansiera fram till 2024 för att sätta organisationen för det fortsatta arbetet. Det behövs fler politiker i detta arbete.

Jonny Gahnshag Region Dalarna
Regionala utvecklingsstrategin, RUS är kanske inte så känd, men den gäller hela Dalarna. Vi kan göra hela RUS till en berättelse om upphandling.

Nu öppnar vi dörren

Fredrik Jarl Gagnefs kommun och Sten-Rune Lundin Länsstyrelsen deklarerade hur UDD ska leva vidare.

Fredrik Jarl, som suttit i UDDs styrgrupp och Sten-Rune Lundin Länsstyrelsen var de som band ihop säcken. UDD som projekt i 10 år avslutas nu i april. Men UDDs arbete slutar inte där.

Från och med maj 2023 kommer arbetet att leva vidare med stöd från Dalarnas kommunförbund, Region Dalarna och Länsstyrelsen. Det är unikt att projekt som UDD, inte avslutas utan nu lever vidare! Tillsammans ska vi fortsätta göra Dalarnas upphandlingar enklare för en strategisk utveckling av vårt län.

Nu skapar vi framtiden

Jenny Engström vår moderator hade några kloka avslutande ord:
Framtidstänkande – kan vara att gå bakåt i tiden. Det vi inte trodde för 10 år sedan nu är verklighet.
För Snapchat tog det 3 år att få 100 miljoner användare, när TikTok kom tog det 9 månader. För drygt två månaders sedan lanserades en chattrobot, med smart sökfunktion. Den har redan passerat 100 miljoner användare.

Framtiden är redan här.

Tack till alla som arbetat med och i och runt oss på Upphandlingsdialog Dalarna.
Personer runt bord.
Personer som står eller sitter
två kvinnor
Projektledare Kerstin Angberg Morgården och hennes företrädare Eva Kaiser.
Två personer pratar med varandra
Jenny Engström och Henrik Navfjord från Svenskt näringsliv.
Personer runt bord
Ronny Svensson, Pirjo Gustafsson och Fredrik Tamm.