Från Portugal till ett liv i Sverige

Joel Flores, kom från Portugal 2017. Ganska snabbt lärde han sig svenska språket och jobbar sedan några år som vår ekonom. Läs hans inlägg i vår blogg här.
Joel Flores framför en julgran

Det är svårt hittar en bra balans mellan arbete och privatliv i Portugal, så 2017 valde jag och min familj att flytta till Sverige. Vi hade läst någonstans på internet om livet i Sverige, att det passar perfekt för familjer och så började mitt intresse för Sverige.

Min hustru, som är tandläkare, hittade en annons från Folktandvården i Portugal och efter några månader har hon fått fast arbete i Borlänge. Efter flytten till Sverige och en avklarad språkkurs i svenska, fick även jag jobb. Jag började som projektekonom på Länsstyrelsen Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna blev mitt första, mycket spännande projekt.

Det bästa jobb och projekt jag kunde få för att utveckla min kompetens och erfarenhet som projektekonom, hade tidigare erfarenhet som ekonomichef på privat sektor i Portugal. Jag kom till en trevlig arbetsmiljö, där jag trivs riktigt bra.

Genom UDD, träffar jag många intressanta människor som ger mig möjligheten att lära mig om svensk kultur och förstå hur man kan utveckla en region på ett dynamiskt, kompetent och effektivt sätt.

Det är väldigt intressant att uppleva skillnaden i arbetslivet mellan Portugal och Sverige. Här kan man arbeta på ett lugnare sätt och till och med fika med kollegor, utan en stark hierarki.

Här har jag hittat en perfekt balans mellan jobbet och privatlivet och hoppas jag kan fortsätta så här tills jag går i pension. (Efter det planerar jag att dela livet mellan Sverige och Portugal.)

Jag skulle vilja tacka arbetsgruppen i UDD för det otroliga stöd, hjälp och engagemang som jag fick från början och önskar att vi kan fortsätta två år till med UDD 3.0 projektet.

Joel Flores
Projektekonom Länsstyrelsen Dalarna