Två män och två kvinnor vid ett arbetsbord

Seminarium: Grundläggande utbildning i offentlig upphandling

En grundläggande kurs om offentlig upphandling med fokus på att genomföra direktupphandlingar. Du kan välja att antingen delta via webben eller fysiskt. Samma utbildning genomförs alltså på två sätt.

Målgrupp: Tjänstepersoner som är beställare av varor och tjänster. Med beställare avses personer som inte har inköp/upphandling som sin huvuduppgift utan har i huvudsakligen andra arbetsuppgifter. Det kan vara chefer eller handläggare inom många olika verksamheter.

Webbutbildningen via SKYPE (länken skickas någon dag innan utbildningstillfället).
Del 1. Tisdagen den 25 maj kl. 8.30-12.00
Del 2. Onsdagen den 26 maj kl. 13.00-16.30
Anmälan Senast den 19 maj via denna länk.

Utbildningen genomförs fysiskt
Del 1 och del 2.
Onsdagen den 22 september klockan 8.30-16.30, lunch 12.00-13.00
Plats: Galaxen, Borlänge
Anmälan senast den 8 september via denna länk.

Deltagandet är kostnadsfritt. Den 22 september ingår också fika och lunch.

Lärare kommer att vara Per Kyhle, upphandlingskonsult på Colligio. Per har närmare 20 års erfarenhet av upphandling och har de senaste 12 åren varit en mycket uppskattad lärare på Colligios grundkurser och fortsättningskurser.

Om utbildningens innehåll och program

Datum

maj 25 - 26 2021
Expired!

Tid

08:30 - 16:30