Revidering Kretsloppsplaner

Under 2022 – 2023 ska kommunernas avfallsplaner i Dalarna revideras. Kretsloppsplanerna ska gälla för perioden 2023-2030.

På detta webbinarium kommer du att kunna ge förslag på konkreta mål och åtgärder inom miljömässig upphandling, med utgångspunkt från erfarenheter i Dalarna och Sverige.

Under 2022 – 2023 ska kommunernas avfallsplaner i Dalarna revideras. De avses kallas kretsloppsplaner och gälla för perioden 2023 – 2030. Länsstyrelsen genomför en förstudie om hur arbetet med cirkulär ekonomi kan stärkas i Dalarna och denna kopplas ihop med revideringen av kretsloppsplaner. Förstudien har finansierats av Region Dalarna, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Målgrupp är beställare, inköpare, hållbarhetsstrateger, förtroendevalda i kommun, region och länsstyrelse.

Webbinariet arrangeras av Dala Avfall, en ekonomisk förening som driver kretsloppsplanearbetet i Dalarna.

Anmäl dig via denna länk till annan sida.

Program

TidProgrampunktKommentar
9.00 – 9.15Inledning 
9.15 – 9.35Avfallsminimering vid upphandling inom bygg- och fastighetAnna Denell, Vasakronan
9.35 – 9.55Projekt avfallsförebyggande upphandlingKarolina Gistö, UhC
9.55 – 10.10Minskad plastanvändning inom vård och omsorgMarianne Hedlund, Falu kommun
10.10-10.30Paus 
10.30 – 10.50Behov av Dalasamverkan kring upphandlingAnders Karlin, UhC Nätverk upphandlingsansvariga
10.50-11.10Förslag till mål och åtgärder 2023 – 2030, redovisning från temagruppTemagrupp miljömässig upphandling och resurshushållning
11.10-11.50Diskussion och slutsatser kring samverkan i Dalarna och förslag mål och åtgärder/projekt 2023 – 2030 
11.50 – 12.00Summering 

Datum

jan 18 2023
Expired!

Tid

09:00 - 12:00