Byggnad i trämaterial

Manual för upphandling av träbyggnader

ByggDialog Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna har uppdragit åt företaget Colligio AB att ta fram ett förslag på en manual, med tillhörande upphandlingsdokument, för träbyggande. Syftet är att manualen ska fungera som ett stöd i upphandlingsförfarandet och underlätta för upphandlare.

Manualen kommer att presenteras under mötet, men för att förankra och förbättra den ytterligare avslutas dagen med en workshop kring innehållet. Synpunkter kommer att dokumenteras och användas i en senare revision. Därefter är tanken att manualen provas i verkliga projekt.

För mer information kontakta
Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se 
eller Åke Persson, ake@byggdialogdalarna.se

Datum

apr 20 2021
Expired!

Tid

14:00 - 16:00