Grundläggande utbildning i offentlig upphandling

Inbjudan till en grundläggande kurs om offentlig upphandling. Kursen omfattar tre dagar.

Målgrupp: Målgruppen för utbildningen är bred men passar i första hand dig som är ny i rollen som upphandlare, eller har något eller några års erfarenhet. Den passar också dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Utbildningen passar även för dig som har tidigare erfarenhet av inköp på den privata sidan och nu arbetar med upphandling inom den offentliga sektorn.  Även beställare som inte har upphandlings som huvuduppgift men som ofta är delaktiga i upphandlingar ingår i målgruppen. 

Utbildningen omfattar 3 dagar

Lärare kommer att vara Per Kyhle och Erik Årling som är upphandlingskonsulter på Colligio. Per har 25 års erfarenhet av upphandling och har de senaste 12 åren varit lärare på Colligios grundkurser och fortsättningskurser. Erik har 10 års erfarenhet av upphandling med miljö- och klimatfrågor utifrån ett upphandlingsperspektiv. Erik kommer att hålla i hållbarhetsblocket i utbildningen.

Dag 1: tisdagen den 3 maj, klockan 08.30-16.30, genomförs digitalt
Dag 2: tisdagen den 10 maj, klockan 08.30-16.30, genomförs digitalt
Dag 3: tisdagen den 17 maj, klockan 09.00-16.30, genomförs fysiskt i Borlänge, plats meddelas senare.

Anmälan senast den 26 april via denna länk
Kostnad
Kursen är avgiftsfri men uteblir du från del 3, debiteras 500 kr för våra omkostnader.

FRÅGOR OCH UPPLYSNINGAR
Kerstin Angberg-Morgården, processledare Upphandlingsdialog Dalarna.
Telefon 010-225 02 76 eller e-post kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att, dag 3 som genomförs fysisk, kan komma att ändras till digitalt möte.

Dag 1

 • Regelverket
  • Bakgrund och syfte med upphandlingslagarna
  • EU-direktiven bakom LOU/LUF
  • De grundläggande principerna
  • Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser
  • Upphandlingsförfaranden
  • Kommunikation, information dokumentation
  • Överprövning, Förtydliganden och kompletteringar
  • Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
  • Undantag

Dag 2

 • Upphandlingsprocessen ur ett praktiskt perspektiv 
  • Affärsmässighet och LOU – hur ska man tänka?
  • Behovsanalys och planering
  • Dialog med marknaden
  • Framtagande av kravspecifikation
  • Krav på leverantör
  • Anbudsutvärdering
  • Tilldelning och kontrakt

Dag 3

 • Hållbarhet
  • Vad menas med hållbarhet?
  • Upphandlingsmyndigheten kriteriebibliotek
  • Återbruk och cirkulär ekonomi
  • Genomgång av upphandlingar med hållbarhetskrav
 • Direktupphandlingar
  • Vad menas med direktupphandlingar?
  • Genomgång av Dalamodellen för direktupphandlingar
  • Undantag över direktupphandlingsgränsen
  • Vad måste dokumenteras?
 • Avrop på ramavtal och dynamiska inköpssystem
  • Genomgång av ramavtal och dynamiska inköpssystem
  • När passar vad bäst?
 • Affärsetik
  • Mutor och jäv 

Datum

maj 03 - 17 2022
Expired!

Tid

08:30 - 16:30