Barn som står i ett kök och lagar mat

Goda erfarenheter från Dalarna kring upphandling av livsmedel

Så har våra lokala företag blivit en viktig resurs.

Välkommen till en spännande dag med livsmedel i fokus. Lyssna på erfarenheter och framtidsspaningar från Dalarna.

Under pandemin har vi lärt oss hur viktigt det är med säkra och robusta leveranskedjor. Att ha en växande och fungerande livsmedelsproduktion i Dalarna är viktigare än någonsin. Offentlig sektor kan spela en stor roll i den utvecklingen.

Vi vänder oss till: dig som är kommunal eller regional tjänsteperson, politiker, upphandlare, inköpare, miljö/hållbarhetsstrateg eller som arbetar med kostverksamhet och livsmedel. Och naturligtvis till alla våra livsmedelsproducenter.

Alla som är intresserade av frågan är välkomna!

Datum:          Tisdagen den 25 januari klockan 13.00-15.15

Plats:             Via länk som skickas ut någon dag innan.

Kostnad:       Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan:    Senast den 21 januari via denna länk

Program


Moderator Kerstin Angberg Morgården, Upphandlingsdialog Dalarna, UDD

13.00          Välkomna   Kerstin Angberg Morgården, UDD

13.05          Inledning bakgrund    Gunnar Lyckhage, UDD

13.15          Offentlig upphandling – en viktig drivkraft för att nå målen i livsmedelsstrategin  
Anders Carlborg, Länsstyrelsen Dalarna

13.30          Krisberedskap och livsmedelsstrategi  Gunnar Lyckhage, UDD 

13.45          PAUS

14.00          Leverantörsperspektivet. ”Detta hoppas vi på från offentlig sektor”. 
Therese Hammarberg, Falu Partiaffär AB

14.05          Spaning kring framtidens matproduktion i Dalarna  
Stina Ernstsson, Pirjo Gustafsson, LRF

14.20          Lyckad livsmedelsupphandling för fem kommuner                                    
Johan Eriksson, Mora kommun

14.35          Vi bygger nätverk i Dalarna  
   Anders Frodig, Offentlig gastronomi Dalarna     

14.50          Tid för frågor

15.15          SLUT

Datum

jan 25 2022
Expired!

Tid

13:00 - 15:15