Främjande och utveckling av socialt ansvarsfull upphandling i Dalarna

Webbinarium den 7 februari kl. 9.30-12.00.

Hur främjas socialt ansvarsfull upphandling i Dalarna och utvecklas det fler Idéburna offentliga partnerskap IOP i Regionen och bland kommunerna?

Vi står inför stora och komplexa utmaningar för att lösa integration, kompetensbrister, ojämna skillnader mellan stad och land och allmän service av exempelvis välfärdstjänster. För att vara en del av lösningen måste vi hitta nya gränsöverskridande samarbeten mellan offentlig, privat och idéburen sektor.

Ny lagstiftning införs från 1 januari 2023 som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Dessa register gör det lättare för de upphandlade myndigheterna att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Sedan några år tillbaka är det också möjligt i Lagen om offentlig upphandling (LOU) att ställa sociala krav i upphandlingar och reservera upphandlingar speciellt riktat till sociala företag. Hur har det gått och vilka är erfarenheterna?

Under webbinariet kommer vi att få ta del av erfarenheter från Dalarna  och vad som behöver utvecklas. Vi kommer också få höra hur Upphandlingsmyndigheten ser på frågan.

Webbinariet är gratis och länk skickas ut någon dag innan.

Anmäl dig på senast den 3 februari, webropol-anmälningssida.

För mer information kontakta Kerstin Angberg Morgården,
e-post kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se

Program

09.30

 • En dalamodell för socialt ansvarsfullupphandling – Så kan området främjas.
  Kerstin Angberg Morgården, Gunnar Lyckhage Upphandlingsdialog Dalarna.
 • Hur ser läget ut i din organisation av upphandlingar med sociala krav?
  Carolina Gistö Upphandlingscenter Falun Borlänge.
  Johan Eriksson Mora kommun.
 • Vilka IOP finns i Dalarna, vad är på gång och vilka är utmaningarna?
  Emelia Otterstam Falu kommun, Mikael Källman Region Dalarna.

10.30 PAUS

10.45

 • Ny lagstiftning Idéburen välfärd införs 1 januari 2023. Vad innebär den?
  Sofia Åberg Upphandlingsmyndigheten.
 • Så ser vi på frågan och vad som behöver utvecklas i Dalarna.
  Bengt Sundgren Coompanion Dalarna.
 • Frågestund/diskussion

12.00 AVSLUT

Datum

feb 07 2023
Expired!

Tid

09:00 - 12:00