En sund byggbransch

Arbetsrättsliga villkor bidrar till likabehandling av entreprenörer och en sund konkurrens. Den 9 september håller vi, Upphandlingsdialog Dalarna, Byggföretagen och Byggnads GävleDala ett webbinarium där vi tar sikte på en sund byggbransch.
Tre arkitekter med hjälm står i ett bygge

Arbetsrättsliga villkor bidrar till likabehandling av entreprenörer och en sund konkurrens.
Den 9 september håller vi, Upphandlingsdialog Dalarna, Byggföretagen och Byggnads GävleDala ett webbinarium där vi tar sikte på en sund byggbransch.

Ur innehållet

  • Kort presentation av branschens kollektivavtal; Byggavtalet och Väg-och banavtalet.
  • Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna.

    Diskussionspunkter
  • För vilka yrkesgrupper och tjänster inom bygg- och anläggningsbranschen kan det blir aktuellt (behövligt) att ställa arbetsrättsliga krav? Varför dessa?
  • Hur kan en riskbedömning lämpligen ske? 
  • Kan Byggföretagen och Byggnads hjälpa beställarna kring arbetsrättsliga krav. Om ja, hur?
  • Hur kan alla parter bli bättre på uppföljningen av kraven under utförandetiden?

Webbinariet genomförs via Teams torsdagen den 9 september, kl. 13.00-15.00

AVGIFT:         Kostnadsfritt
ANMÄLAN:   Anmäl dig via denna länk senast den 7 september.
KONTAKT:     UDD, Kerstin Angberg-Morgården
                      Byggföretagen, Marianne Hammarström och Eva Thor
                      Byggnads GävleDala, Kim Söderström och Jan Jespersen