Det minsta vi kan göra…

Annika Varghans, energi- och klimatstrateg på länsstyrelsen

En miljömässigt ansvarsfull upphandling – det minsta vi kan göra är allt vi kan!

Klimatkrisen, plast i havet, miljögifter i människor och djur, skogsskövling, en aldrig skådad artutrotning… Ja listan kan göras lång på ekologiska katastrofer vi människor ställt till med.

Frågan om hur vi ska kunna leva mer i harmoni med naturen är det som drivit mig hela mitt yrkesliv. Jorden är det underbara och enda hem vi har i universum, och vi får inte förstöra den helt. Vi måste vara smartare än att såga av den gren vi sitter på. Jag är bekymrad över mänsklighetens framtid. Mina barnbarn måste också få ett gott liv och få njuta av levande skogar och hav, elefanter och ett drägligt klimat. Jag tycker fortfarande att vi som kollektiv saknar insikt om hur illa läget är och agerar alldeles för lite och långsamt. Jag blir otålig och börjar därför med dessa något alarmerande ord. En del kanske tycker det är nedslående och negativt? Men det hjälper ju inte att blunda. Insikten bör istället få oss att handla nu. Det minsta vi kan göra är allt vi kan!

Jag jobbar sedan 2017 på länsstyrelsen med Klimatklivet, ett statligt stöd för klimatinvesteringar som sparar koldioxid till atmosfären. Sedan 2019 jobbar jag också med upphandlingsfrågor och det känns mycket meningsfullt.

Offentlig upphandling handlar med enorma summor och är ett konkret och kraftfullt verktyg för att driva på utvecklingen i samhället. Att ställa drivande miljökrav hjälper marknaden att ställa om och bli mer hållbar. Företagen som går före kommer att klara sig bäst in i framtiden. Visst handlar det också om vilka val vi gör som privatpersoner men det offentliga måste gå före och visa vägen. Visst ska vi också skriva strategier och riktlinjer, stifta lagar och införa morötter. Men ”money talks” omedelbart!

Vi måste skapa ett mer cirkulärt samhälle så fort vi kan, en cirkulär ekonomi där kretsloppen av material och ämnen sluts. Inte fortsätta att överutnyttja jordens ändliga och jungfruliga resurser och öka på föroreningar och sopberg. Vi är på väg mot omställning nu men har mycket långt kvar att gå. Det handlar inte om att gå tillbaka till stampat jordgolv och svält, utan att skapa ett bättre och lyckligare liv utan fokus på att ständigt konsumera mer. Pengar och prylar gör oss inte lyckliga, se er omkring bara. Men goda relationer och upplevelser gör det. Lycka i att trygga mänsklighetens framtid och att ha en god relation till naturen och varandra i global rättvisa.

På Upphandlingscenter Falun Borlängeregionen (UhC) drev jag 2019-2020 ett projekt, finansierat av Energimyndigheten, som hette Återbruk i den offentliga affären. UhC gör samordnade upphandlingar för sju kommuner i södra Dalarna. Projektet gick i korthet ut på att börja ställa krav på återbruk i upphandlingar. Återbruk i en vid bemärkelse som; lång livslängd, möjlighet att serva och reparera, återanvändning/second hand, återvunnet material i nya produkter och möjlighet att återvinna i slutänden. Ribban höjdes också rejält för att ställa andra miljökrav på UhC gällande klimat, kemikalier, ekomat med mera. Detta var en bra start och det finns oändliga möjligheter att fortsätta utvecklas, för det händer mycket på marknaden nu. Har ni noterat det? Tandborstar, förpackningar, kläder och mycket mer i återvunnet eller förnybart material finns redan. Matlådor i papp istället för plast. Fler retursystem. Nya affärsmodeller med tjänster istället för varor. IKEA säljer begagnade möbler H&M gör ny textil av begagnade kläder. EU förbjuder engångsartiklar i plast. Och så vidare.

Nu jobbar jag även inom Upphandlingsdialog Dalarna (UDD 3.0) där jag under 2021-2022 bland annat ska ha kontakt med Dalakommunerna om hållbar upphandling. Vi vill sprida de Dalamodeller med rekommendationer som UDD redan tagit fram, speciellt rekommendationerna för social och miljömässig hållbarhet:
En-dalamodell-för-socialt-ansvarsfull-upphandling.pdf  och
En-dalamodell-for-miljomassigt-ansvarsfull-upphandling.pdf .

Vi har också mycket annat att luta oss mot som Nationella upphandlingsstrategin, hållbarhetskriterier hos Upphandlingsmyndigheten, Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige:
Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige – Regeringen.se.

Det finns många goda upphandlingsexempel att lära av. Pandemin visar oss att det är möjligt med stora globala omställningar bara vi vill. Det finns alltså inga ursäkter att inte sätta igång. Vi ingår i den här planetens ekosystem vare sig vi vill/tror/förstår det eller ej. Om vi inte lär oss leva inom de planetära gränserna finns ingen möjlighet till vare sig social eller ekonomisk hållbarhet. För Greta och alla våra barn och unga. För vår förunderligt komplexa och vackra moder jord full av liv. Handla hållbart nu! How dare you not?!

Annika Varghans, projektmedarbetare i UDD 3.0 och energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Dalarna.