Analys över upphandlingar i Dalarna, från Visma

Upphandlingar i Dalarnas offentliga verksamheter, som beskriver antal upphandlingar, antal anbud och antal överprövningar.
Antal upphandlingar Dalarnas kommuner, vilka myndigheter i Dalarna upphandlar, statistik från största myndigheterna i Dalarna och de största leverantörerna

2015 till juni 2017