En del av UDDs arbete är att ta fram rekommendationer och rapporter inom upphandlingsområdet till inspiration och ökad kunskap.  En viktig insats inom UDD är att jobba med metodutveckling som sammanfattar slutsatser kring olika områden. Vi har till exempel tagit fram dalamodeller inom Tidig Dialog, Direktupphandling och Socialt ansvarsfull upphandling. Dalamodellerna grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag. Genom att inspirera och påvisa de möjligheter som de olika metoderna erbjuder för offentliga verksamheter i Dalarna, hoppas vi kunna bidra till en innovativ utveckling av länets företag och upphandlande organisationer.