Tidig dialog

Tidig dialog hör till ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden. Tidig dialog en viktig pågående del där alla parter i en upphandling måste vara involverade. Som politiker, beställare, upphandlare, leverantörer, branschorganisationer, stödjande myndigheter.

UDD har under 2017 intensifierat arbetet med Tidig dialog och har i samverkan med Scandinavian Heartland kunnat stödja tre organisationers arbete med Tidig dialog. Det gäller:

I december 2017 genomförde UDD ett Rådslag kring Tidig dialog i syfte att ta fram en rekommendation kring Tidig dialog. Rekommendationen presenterades i april 2018.
Läs rekommendationen: En dalamodell för Tidig dialog.

Från rådslaget Tidig dialog
Här kan du ta del av presentationen från Gunnar Lyckhage, Upphandlingsdialog Dalarna. Läs presentation.

Här kan du ta del av presentationen från Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten. Läs presentation.

Omvärldsanalys, Tidig dialog i offentliga upphandlingar

Omvärldsanalys tidig dialog.pdf