UDDs publikationer

En del av UDDs arbete är att ta fram rekommendationer och rapporter inom upphandlingsområdet till inspiration och ökad kunskap.  Vi har även samlat in statistik och underlag att användas i upphandlingsarbetet.

  


Om UDD

Presentationsfolder Upphandlingsdialog Dalarna
Vad är Upphandlingsdialog Dalarna?
Vad gör vi? Vilka driver Upphandlingsdialog Dalarna?

Folder 2018-webb