UDDs publikationer

En del av UDDs arbete är att ta fram rekommendationer och rapporter inom upphandlingsområdet till inspiration och ökad kunskap.  Vi har även samlat in statistik och underlag att användas i upphandlingsarbetet.

  


Om UDD

Presentationsblad Upphandlingsdialog Dalarna

Vad är Upphandlingsdialog Dalarna?
Vad gör vi? Vilka driver Upphandlingsdialog Dalarna?

Infoblad-20180912.pdf 

 


Rekommendationer


   

En dalamodell för Tidig dialog

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.

En dalamodell för Tidig dialog, rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna.

Den grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag samt från de erfarenheter av Tidig dialog som tre olika organisationer i Dalarna genomförde under 2017.

En dalamodell för Tidig dialog 909 kb, 14 sidor

Förstudie och underlag hittar du här

En dalamodell för direktupphandling

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv. 

 

Förstudie och underlag hittar du här

 


RapporterEtt schackbräde med människor som pjäserHur kan man gå längre än LOU:s regler om arbetsrättsliga villkor?

Författare: Mathias Sylvan

En utredning om på vilka sätt upphandlande myndigheter kan gå längre än de obligatoriska bestämmelserna i 17 kap. 2 – 5 §§ LOU.

Hur kan man gå längre än LOU:s regler om arbetsrättsliga villkor? 15 sidor

Förstudie och underlag hittar du här