UDDs publikationer

En del av UDDs arbete är att ta fram rekommendationer och rapporter inom upphandlingsområdet till inspiration och ökad kunskap.  Vi har även samlat in statistik och underlag att användas i upphandlingsarbetet.

  


Om UDD

UDD - bakgrunden, upparbetningen och framtiden 201907

Läs om kompetensplattformen som kom att bli Upphandlingsdialog Dalarna.

Här kan du ladda hem och läsa broschyren. (Storlek 767 kb)


Presentationsblad Upphandlingsdialog Dalarna

Vad är Upphandlingsdialog Dalarna?
Vad gör vi? Vilka driver Upphandlingsdialog Dalarna?

Infoblad-20180912.pdf 

 


Upphandling i byggsektorn

Förstudie, upphandling i byggsektorn
Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

 Kravställanden av återbrukade och återanvända produkter och material.Politikerfolder utgiven 20190401


Framsidan.JPGHej du som är politiker eller förtroendevald!

Vad kan och ska vi ha upphandling till? Denna folder är tänkt att ge dig en del svar på frågan. Hur detta påverkar dig och ditt politiska uppdrag och hur du kan använda upphandling på bästa sätt.

16 sidig A5 politikerfolder från UDD.pdf

 

 

 


Rekommendationer

 


Omslag-innovationer-webb.PNG En dalamodell för en offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

Författare: Arbetsgruppen UDD, Online förlag AB.

Att köpa något som inte finns, inom ett område som dessutom är juridiskt detaljreglerat känns komplext, osäkert och riskfyllt. Här har vi några goda exempel att hämta inspiration ifrån samt några rekommendationer att ta fasta på.'

 

En dalamodell för en offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. 592 kb, 12 sidor. 

 


En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling  

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.

I Dalarna finns en rad upphandlande organisationer som har kommit långt i arbetet med sociala krav.

I den här dalamodellen kan du läsa om några goda exempel samt få en snabb inblick i hur enkelt det faktiskt kan vara.


En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling.pdf 464 kb, 16 sidor


Läs även: Förstudie: Arbetsrättsliga villkor i upphandling och Hur kan man gå längre än LOU:s regler om arbetsrättsliga villkor? Du hittar dem längre ned på sidan. 

 

En dalamodell för Tidig dialog

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.

En dalamodell för Tidig dialog, rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna.

Den grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag samt från de erfarenheter av Tidig dialog som tre olika organisationer i Dalarna genomförde under 2017.

En dalamodell för Tidig dialog 909 kb, 14 sidor

Förstudie och underlag hittar du här

En dalamodell för direktupphandling

Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv.  

Observera att summorna har ändrats sedan utgivningen. 

 

Förstudie och underlag hittar du här

 


RapporterEtt schackbräde med människor som pjäserHur kan man gå längre än LOU:s regler om arbetsrättsliga villkor?

Författare: Mathias Sylvan

En utredning om på vilka sätt upphandlande myndigheter kan gå längre än de obligatoriska bestämmelserna i 17 kap. 2 – 5 §§ LOU.

Hur kan man gå längre än LOU:s regler om arbetsrättsliga villkor? 15 sidor

Förstudie och underlag hittar du här