Upphandling som strategi för en hållbar tillväxt

Foto: mostphotos

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

UDD förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid upphandling, allt utifrån de regionala förutsättningarna i Dalarna.

Det övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.


 
Kalender 2018

Vill du ha nyheter från oss direkt i din e-post?

Anmäl dig till vårt nyhetsutskick här


Är du företagare och vill lära dig mer om offentlig upphandling?

UDD erbjuder utbildning, affärsträffar, med möjlighet till individuellt stöd med start i november 2018. Läs mer här.