Arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna

Nu finns en ny informationskrift med de arbetsintegrerande sociala företag som vi har i Dalarna.

En person klipper gräs och en person sågar av en tall.

I Dalarna finns tjugo sociala företag som syftar till att skapa arbete och rehabilitera personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessa företag erbjuder framförallt olika tjänster.

Flera kommuner och andra offentliga myndigheter använder sig av så kallade reserverade kontrakt inom LOU för att göra affärer med dessa företag och samtidigt bidra till samhällsnytta.

Tag kontakt med företagen i din närhet och ta en dialog vad de kan erbjuda för typ av tjänster och berätta vad som ligger i er upphandlingsplan framåt.

Här hittar du informationskriften i pdf:

Arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna.