En miljömässigt anvarsfull upphandling

En rätt utförd hållbar upphandling har balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling: social hänsyn, miljömässig hänsyn och ekonomisk hållbarhet.

En miljömässigt ansvarsfull upphandling är ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi kommer att arrangera seminarier och workshops och ta fram skrifter kring detta tema. Syftet är att ta fram en rekommendation: En dalamodell för En miljömässigt ansvarsfull upphandling.

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en databas med hållbarhetskriterier som ger stöd till dig som vill ställa krav för att bidra till bättre energiprestanda, minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och upphandla mer hållbart.

Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett företags frivilliga insatser för att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Det finns många namn för att beskriva samma sak. Ibland benämns CSR även som ”företagens samhällsansvar”.
www.csrsweden.se

CSR-kompassen är ett verktyg som hjälper företag att komma igång att arbeta med socialt ansvarstagande. Verktyget är anpassat till små och mellanstora företag inom produktion, handel och service.
Här hittar du CCR-kompassen

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader


Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv (LCC) i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad under hela den förväntade nyttjande tiden.
Läs mer i Upphandlingsmyndighetens broschyr:
Strategiskt arbete kring livscykelkostnader
 

Upphandling i byggsektorn

Förstudie, upphandling i byggsektorn
Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Kravställanden av återbrukade och återanvända produkter och material.

 

2017: Material från seminariet Effektiva miljökrav i upphandling- föreläsning och workshop

Svanen, minimikrav

Svanen, tilldelning av kontrakt

Svanen, villkor för fullgörande av kontrakt

Vägledning offentlig upphandling

Mer information om Hållbar upphandling:

 

Hållbar upphandling på Upphandlingsmyndigheten   


Hållbar upphandling
Sveriges regioner och landsting, sida för kontroll av sina leverantörer