Återvinning i den offentliga affären

UpphandlingsCenter Falun Borlänge-regionen och Upphandlingsdialog Dalarna samverkar i projektet Återvinning i den offentliga affären. Syftet är att utveckla både upphandlingsprocessen och upphandlingsdokumenten utifrån ett miljö- och energiperspektiv.

Hur ställer man krav på återvinning i en offentlig upphandling?
Vad kan man återvinna och vilka krav kan man ställa?

I projektet ska UhC utveckla en modell för att implementera miljö- och energiperspektiv i upphandlingsdokumenten. Modellen ska sedan spridas via UDD till upphandlare såväl regionalt som nationellt.

-Återvinning är inte tillräckligt prioriterat i de offentliga upphandlingarna. Dels saknar man kunskap och dels saknar man modeller för detta, berättar Annika Varghans, energi- och klimatstrateg från länsstyrelsen som kommer att vara involverad i projektet.

Resultatet från projektet ska sedan stödja upphandlare i Dalarna att implementera krav på återvinning i sina upphandlingsdokument så de kan leva upp till bland annat miljökvalitetsmålen samtidigt som miljöbelastningen minskas.

Projektet pågår under 2019 och 2020.


Projektplan för Återvinning i den offentliga affären