Statsstödsregler, konkurrensregler och upphandlingsregler...

...tre regelverk att känna till. Välkommen till Falun den 17 oktober då vi har Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket på besök.

män och kvinnor samlade runt ett bord på en arbetsplats

Konkurrens- och upphandlingsregler, EU-rättsliga bestämmelser kan få stor påverkan både lokalt och regionalt. Samtidigt präglas inte alltid EU-rätten av ett lokalt eller regionalt perspektiv.

Regelverket kring konkurrens och upphandling kan emellanåt uppfattas som en svårforcerad bromskloss. Statliga myndigheters arbete med regelverken får inte samma genomslag över hela landet. Detta vill Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket  försöka ändra på genom att dela med sig av ett bredare perspektiv på utmaningarna med EU-rättsliga bestämmelser över hela landet. 

Seminarium är ett led i det arbetet. Målet är att det ska kunna hållas i fler delar Sverige och på det sättet både bidra till ökad förståelse kring EU-rättsliga regelverk och de utmaningar och möjligheter som dessa regler innebär lokalt och regionalt.

Föreläsare: 
Statsstödsexperten Magnus Lindbäck, Upphandlingsmyndigheten
Konkurrensrådet Johan Hedelin, Konkurrensverket 
Juristen Lena Forsmark, Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsrådet Nina Radojkovic, Konkurrensverket

Plats             
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun

Kostnad       
Evenemanget inklusive fika är kostnadsfritt. Lunch intas på egen hand.

Anmäl dig senast den 10 oktober!

Inbjudan och program 

Presentationer från den 17 oktober