Innovationsupphandling - alla pratar om det men hur går det till?

Den här dagen vänder vi oss till beställare, inköpare, upphandlare företagare och politiker.Vad är innovation? Hur går en innovationsupphandling till? Dalarna Science Park och Upphandlingsdialog Dalarna välkomnar dig till en spännande dag. Lyssna till Upphandlingsmyndigheten, Bollnäs kommun och innovativa företagare som berättar om sina erfarenheter från innovationsupphandlingar.

Tillsammans har vi en dag kring ämnet innovationsupphandlingar framför oss. Inleder gör Dalarnas Landshövding Ylva thörn och Upphandlingsmyndigheten reder ut de olika begreppen inom området. Vi från Upphandlingsdialog Dalarna och Dalarna Science Park beskriver hur vi ser på och arbetar med frågan.

Joel Smedberg från AB Två Punkt Ett berättar om resan med att ha en innovativ produkt och att lyckas sälja den till offentlig sektor. PO Moberg, Bollnäs kommun, beskriver inköpsprocessen hur de valde att köpa in en innovativ tjänst istället för en traditionell produkt. Karin Sundby från Ideiando AB, berättar hur den innovativa idéen Miljötratten kan bidra med biogas för miljövänliga bussturer.

Politiken anser att innovationsupphandlingar är viktigt, men har man lyckats? Vi får höra både politiken och tjänstemän beskriva hur de faktiskt arbetar med frågan.

Här kan du läsa hela programmet.

Sista anmälningsdag och eventuell avbokning är den 20 september.

Arrangör:     Upphandlingsdialog Dalarna och Dalarna Science Park

Tid:               Torsdagen den 27 september klockan 09.30-15.00
Plats:            Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge
                     www.dalarnasciencepark.se

Kostnad:       600 kr exkl. moms, lunch och fika ingår.
Anmälan är  bindande men kan överlåtas.

Anmälan:     Senast 20 september. Anmälningsformulär längre ner på sidan.

​Presentationer
från dagen

 

Dalarna Science Park,
Sara Skärhem och
Martin Jansson

Upphandlingsmyndigheten,
Niklas Tideklev

Upphandlingsdialog Dalarna,
Gunnar Lyckhage

Borlänge kommun,
Marie Jonsson

Landstinget Dalarna,
Joel Valtanen

UpphandlingsCenter FBR,
Anders Karlin

2 p 1,
Joel Smedberg

Bollnäs kommun,
PO Moberg

Ideiando,
Karin Sundby

Upphandlingsdialog Dalarna,
Kerstin Angberg Morgården