Socialt hållbar upphandling

En rätt utförd hållbar upphandling har balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling vid upphandling: sociala hänsyn, miljömässig hänsyn och ekonomisk hållbarhet.

Socialt hållbar upphandling är ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi har arrangerat seminarier och workshops och tagit fram skrifter kring detta tema.

Den 23 maj 2019, under ett seminarium, släppte vi rekommendationen:
En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling.pdf
Gunnar Lyckhage presenterade rekommendationen. Deltog gjorde också Karin Ringsby, Företagarna Dalarna, Karolina Gistö och Maria Fridholm Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, Malin Sommarsjö, Ludvika kommun, Hans Matsson Bilmetro, Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna och Christina Smulter från Luddes hunddagis, som alla berättade om sin syn på sociala krav i upphandlingar. Här kan du ta del av deras presentationer.

Bakgrund:

Den 22 november 2017, genomförde UDD ett seminarium om Upphandling med sociala hänsyn och reserverade kontrakt.
I högerspalten kan du ta del av presentationerna från detta seminarium.

Arbetsrättsliga villkor
Upphandlingsdialog Dalarna gav i december uppdrag till juristen Mathias Sylvan att utreda hur upphandlande myndigheter på bästa sätt kan uppfylla bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor vilka införts i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med ikraft-trädande den 1 juni 2017. Motsvarande regler finns också i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen (2016:1147) om upp-handling av koncessioner (LUK). I uppdraget ingick att ge förslag på hur krav på arbetsrättsliga villkor kan utformas.
Här kan du läsa rapporten.

Arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna 
I Dalarna finns tjugo sociala företag som syftar till att skapa arbete och rehabilitera personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessa företag erbjuder framförallt olika tjänster.
Här kan du läsa mer om arbetsintegrerade företag.

Nya grepp i upphandling
Tillväxtverkets vägledning sammanfattar vilka möjligheter den nya lagstiftningen ger för att använda inköp och upphandling som verktyg för samhällsnytta. Här finns beskrivet hur upphandlingen kan gå till och aktuella exempel från kommuner som använt sociala hänsyn och reserverad upphandling.   
Nya grepp i upphandling rapport.pdf