Tröskelvärden och svensk direktupphandlingsgräns

EUs direktiv är en grundläggande lag. Utöver det kan varje land och enskilda myndigheter ha egna bestämmelser. I Sverige finns exempelvis möjlighet till direktupphandling.
Dimma över trädtoppar

Direktupphandlingsgränsen är 28 procent av EU:s tröskelvärde, men många kommuner och myndigheter har satt interna gränser som kan vara lägre än vad lagen säger. EUs tröskelvärden styr de regler som används vid olika typer av upphandlingar. EU upphandlingsdirektiv gäller i sin helhet för alla de upphandlingar som har ett värde som överstiger tröskelvärdena.

Upphandlingar över tröskelvärdena måste annonseras i TED (Tenders Electronic Daily). TED är en databas med information om annonser om upphandling inom framförallt EU och EES.

* Offentlig upphandling i EU-regler och allmän information

 

 

EU:s tröskelvärden vid Upphandling enligt LOU

 

Varor och tjänster SEK
Statliga myndigheter1 365 782
Övriga upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ2 096 097
Byggentreprenader52 620 561

EU:s tröskelvärden
vid Upphandling enligt LUF och LUFS

 

Varor och tjänster                                                       SEK

Upphandlande myndigheter och
offentligt styrda organ                                               4 201 678 Byggentreprenader                                                  52 620 561

Svensk direktupphandling (28 procent av EU:s tröskelvärde)  

 

Varor och tjänster SEK
Direktupphandling enligt LOU586 907
Direktupphandling enligt LUF och LUFS1 092 436

Alla belopp i svenska kronor.