Statistik upphandling, Dalarna

Här hittar du olika fakta och statistik som vi samlat in. Materialet kan användas som underlag för era egna upphandlingar.

Foto: Picxabay stockimage

Rapport: Kartläggning av dalakommunernas upphandlingsorganisation med mera


Författare: DoubleCheck
Publicerad: 20190409


Hur ser kommunernas upphandlingsorganisationer ut? Hur många upphandlare finns det? Vilka policyer har de?

Uppgifterna har samlats in från kommunerna genom intervjuer, e-postförfrågan med kommunernas upphandlare och deras webbplatser. Kommunernas affärsvärden har hämtats från Dagens samhälle Insikt och bolagens affärsvärden har samlats in av Doublecheck.

 


 

Rapport: Den offentliga marknaden i Dalarna 2018

Författare: DoubleCheck
Publicerad: 20191023

En rapport över affärsvärden på den offentliga marknaden i Dalarna 2018 för statliga myndigheter med säte i Dalarna, landstinget och samtliga kommuner.  

Offentliga marknaden 2018
1602 kb, 37 sidor


 

Rapport: Den offentliga marknaden i Dalarna 2017

Författare: DoubleCheck
Publicerad: 20190118

En rapport över affärsvärden på den offentliga marknaden i Dalarna 2017 för statliga myndigheter med säte i Dalarna, landstinget och samtliga kommuner.  

Offentliga marknaden 2017
807 kb, 37 sidorRapport: Den offentliga marknaden i Dalarna 2016

Författare: DoubleCheck

En rapport över affärsvärden på den offentliga marknaden i Dalarna 2016 för statliga myndigheter med säte i Dalarna, landstinget och samtliga kommuner. 
 

Offentliga marknaden 2016
388 kb, pdf, 36 sidor

 


Analys över upphandlingar i Dalarna

Författare: Visma

Upphandlingar i Dalarnas offentliga verksamheter, 2015 till juni 2017, som beskriver antal upphandlingar, antal anbud och antal överprövningar.

Analys över upphandlingar

320 kb, 34 sidor