Upphandlingsakuten

Upphandlingsdialog Dalarna samlar sina krafter för att göra vad vi kan för er i rådande pandemi genom att starta en Upphandlingsakut för både leverantörer och upphandlare/inköpare.

En hand med en mobiltelefonen och ebn datorskärm med en person framför

Stöd för dig som är företagare i Dalarna

Via DoubleCheck AB, erbjuder vi en digital introduktion till den offentliga marknaden. Hur den fungerar och hur du som leverantör kan hitta den offenliga affären.
I anslutning till det erbjuder vi även rådgivning och stöd. Det kan gälla juridisk hjälp såväl som annan stöttning när det gäller att leverera till offentliga affärer.

Vi bjuder på upp till fem timmars rådgivning helt utan kostnad.
Utbildningen och anmälan till rådgivningen hittar du på Alltomanbud.se

  

Stöd för dig som är upphandlare/inköpare i Dalarna

Upphandlingslots

I den kris som vi nu genomgår behöver vi underlätta för de små och medelstora företagen, så de lämnar anbud och deltar i den offentliga affären. Genom att titta på direktupphandlingar, förenkla förfrågningsunderlag, ta bort onödiga krav och formalia kan vi få in fler anbud från leverantörer i närområdet.

Du som upphandlar inom offentlig verksamhet kan därför få hjälp och råd av vår Upphandlingslots via Colligio AB.

All rådgivning är inom LOU:s ramar men med fokus på att underlätta och förenkla och med ett leverantörsperspektiv.

Vi erbjuder fri rådgivning upp till två timmar på vardagar. Du får svar inom 24 timmar.
E-post: upphandlingslots@colligio.se
Telefon växel: 023-661 66 10, uppge att du vill till Upphandlingslotsen.

Kommande aktiviter i Upphandlingsakuten

 

Utredningar

  • Direktupphandling, hur kan vi undvika överformalisering och vara ett stöd för Regional tillväxt mot bakgrund av Coronapandemin.
  • Förstudie om regional tillväxt och hur kan vi  underlätta för planerade eller kommande upphandlingar mot bakgrund av Coronapandemin. Hur undvika kostnadsdrivande krav eller utestängande krav.
  • Övrigt med koppling till regionens näringsliv, leverantörer (små och medelstora företag). Till exempel att säkra upp viss egen försörjning kring viktiga produkter och tjänster framåt vid eventuell ny kris.

Seminariedag

Vi planerar en seminariedag avseende regional tillväxt mot bakgrund av Coronapandemin i UDDs regi.
"Möjligheter och hinder för offentliga affärer." 

Bolagsverket 

Stöd och åtgärder i Dalarna. Länkar till lokala aktörer, kommuner och myndigheter.
Verksamt.se i Dalarna

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher.

Stöd för sänkta hyror