LOU på två dagar 18-19 februari

Kursen tar upp centrala delar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Mycket av det som behandlas under kursen har också relevans för dig som upphandlar enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Delar som kursen tar upp:                                                              

 • När gäller LOU?         
 • Upphandlande myndigheter            
 • Tröskelvärden           
 • Undantag från upphandling             
 • Principerna för offentlig upphandling                      
 • Upphandlingsförfaranden                
 • Annonsering              
 • Ramavtal                    
 • Dynamiska inköpssystem                 
 • Tekniska krav
 • Uteslutning av leverantör                 
 • Kvalificering               
 • Utvärdering av anbud                        
 • Referenser                 
 • Tilldelningsbeslut, avtalsspärr, överprövning m.m.
 • Upphandlingar under tröskelvärdet
 • Direktupphandling, när och hur?    
 • Nya regler om upphandling av välfärdstjänster                                

Under det senaste året har det kommit ny praxis, om bland annat direktupphandling och referenstagning. Ny praxis behandlas under respektive rubrik. Kursen kommer också att ta upp de rekommendationer som Upphandlingsdialog Dalarna har tagit fram kring direktupphandling, Tidig dialog och sociala hållbarhetskrav och planerar för när det gäller miljö och innovationer.

 

​Plats: Galaxen, Borlänge

Kostnad: 600 kr

 

Om kursledaren              

Mathias Sylvan har 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Han har varit chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i tio år och bedriver nu en konsultverksamhet vid sidan av en halvtid som jurist på Lidingö stads upphandlingsavdelning. På mathiassylvan.se/media finns mer information. Där finns också videoinspelade föreläsningar.